פרטי מעסיק - הנהלת חשבונו.

משרות:
פקידה להנהלת חשבונות