פרטי מעסיק - Smart Air

משרות:
עובד לסיוע בהתקנה של מזגנים ודודי שמש