פרטי מעסיק - קבוצת עמישב

קבוצת עמישב
משרות:
1. מאבטחים. 2. בודקים. 3. סורקים צופים בטחוניים