לא מצאתם משרה מתאימה באתר? כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם.

מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים

אישור יועץ נגישות - אחת החתימות והאישורים המשמעותיים ביותר לקבלת רישיון עסק.

מדוע כל עסק חייב אישור מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים על מנת לפתוח את שעריו לקהל הרחב

מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים הם המוציעים מן הכוח אל הפועל של תקנות הנגישות ומפקחים על יישומן בהתאם לדרישות החוק והתקינה ובהתאם לכל התיקונים העדכניים ביותר.

תקנות הנגישות מחייבות כל נותן שירותים להנגיש את את המקום בהתאם לגודל המקום, היקף התנעה וכן כמות הקהל שהמקום יכול לקלוט ועל פי יועץ נגישות לעסקים.

מורשי נגישות

מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים יכולים לחתום על פטור מחובת הנגשה מצד אחד.

מצד שני לכפות על בית עסק ו/או מקום המיועד לקבלת קהל להתקין תא שירותים נגיש שבלעדיו לא מקבל המקום רישיון הפעלה ו/או אכלוס לעסק.

האם אפשר לקבל פטור מפיקוח מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים

מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים מספקים שירות לעסקים החייבים בתהליכי הנגשה של מקום חדש ו/או בפתיחת עסק חדש במבנה קיים.

הם שותפים לתכנון מקום חדש, בהתאם לגודל המקום הם יכולים גם לחתום על טופס פטור מחובת הנגשה בשל נטל כבד מדי.

טופס זה הוא: …"טופס ותצהיר להוצאת פטור בשל נטל כבד מדי (לפי תקנה 4 והתוספת לתקנות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (פטור בשל נטל כבד מדי מביצוע התאמות במקום ציבורי שהוא בניין קיים ובשירות ציבורי, (תשע"ט -2019)."...

לטופס שני חלקים האחד ממולא על ידי בעלי העסק והחלק השני ממולא נבדק ונחתם על ידי מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים.

התצהיר נשמר על ידי בעל העסק ונתון לביקורת של הרשות המקומית בהתאם לשיקול דעתה.

במידה ונערכת ביקורת על ידי מורשה נגישות לעסקים אשר נשלח מטעם הרשות המקומית ונמצאת אי התאמה תינתן לבעל העסק ארכה לתקן את הליקויים ותערך ביקורת נוספת.

מורשי נגישות

אז לטובת מי הם מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה לעסקים

לא תמיד בעלי העסקים מרגישים כי מורשה נגישות לעסקים אליו הוא פונה או נשלח הוא לטובתם ולעיתים הוא "כאילו" נגדם.

יש לזכור נקודה משמעותית כי החוק מאוד ברור בישראל בנושא הנגישות ודעת הקהל כיום אינה כה סלחנית לגבי עסקים חדשים.

מורשה נגישות לעסקים הוא בעל תפקיד משמעותי מאין שליח ציבור שבין תפקידיו הוא יישום תקנות הנגישות אשר מאפשרים גם לאנשים בעלי מוגבלויות ליהנות מהשירותים הניתנים לציבור הרגיל שאינו סובל ממגבלות כל שהם.

מורשה נגישות משמש הן כיועץ לעסקים עצמם, בנשא נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובמקרים אחרים הוא משמש כנציג הרשות המקומית לצורכי פיקוח על יישום הנגישות בפועל.

חזור למאמרים