פרטי מעסיק - המרכז האקדמי שלם

משרות:
רכז/ת מדור התמחות ומנהיגות
רכז/ת רישום, קבלה ודיקאנט הסטודנטים